Resultaten

Resultaten

Inspectie onder de indruk

Inspectie

Op 15 september 2015 heeft de Inspectie van het Onderwijs de kwaliteit van het onderwijs op de Sonnewijser bekeken en ons een basisarrangement toegekend. Dit betekent dat de onderwijsinspectie het vertrouwen uitspreekt in de kwaliteit van ons onderwijs.

Het gehele verslag is hier te lezen.

Inspectie

Op 24 november 2015 heeft de inspectie van het Onderwijs  onderzoek gedaan naar melding en registratie verzuim en vroegtijdig schoolverlaters. De onderwijsinspectie is tot de conclusie gekomen dat de Sonnewijser voldoet aan de wettelijke voorgeschreven meldingsplicht.

Het gehele verslag is hier te lezen.

Examens

Vol trots kunnen wij melden dat al onze leerlingen uit VMBO 3T (locatie Tiel) afgelopen 2 juli hun mondeling examen voor het vak Maatschappijleer 1 al hebben gedaan. Nog trotser kunnen wij melden dat al deze leerlingen ook daadwerkelijk geslaagd zijn! Eerder al schreven wij dat dezelfde toppers in maart 2016 het rekenexamen hebben gemaakt waarbij 9 van de 10 kandidaten  geslaagd zijn. Twee van deze kanjers zijn toen geslaagd met een 8, vier met een 9 en zelfs 3 zijn geslaagd met een 10!

Top