Praktische zaken

Praktische zaken

Schooltijden

De schooldagen hebben een vast ritme. De schooldag begint elke dag om 8.25 uur en eindigt om 14.15 uur.

Lees meer
Praktische zaken

Ziekmelding

Wij verwachten dat ouders van een ziek kind dit vóór 08.25 uur aan ons melden. Als een leerling om een andere reden lessen moet verzuimen, horen we dit graag van te voren. Als een leerling zonder bericht afwezig is, neemt de school vóór 10.00 uur contact op met thuis. Verdere informatie over ziekmeldingen kunt u vinden in de locatiespecifieke informatiegids.

Lees meer
Praktische zaken

Schooljaar 2016-2017

De schoolvakanties van regio noord, midden en zuid.

Lees meer
Praktische zaken

Verzuim en verlof

Ieder kind heeft recht op onderwijs, maar tegelijk ook een leerplicht. Kinderen hebben onderwijs nodig om zich te ontwikkelen, te ontplooien om later meer kans te hebben op werk.

Lees meer
Praktische Zaken

Schoolgids

Lees hier onze schoolgids.

Lees meer
Top