Aanmelding

Aanmelding

Afspraak maken

Ouders die overwegen hun kind voor toelating op De Sonnewijser aan te melden, kunnen een afspraak maken voor een oriënterend gesprek op een van onze locaties. Wanneer een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is afgegeven volgt een gesprek tussen ouders en orthopedagoog. De orthopedagoog kent het dossier en vertelt wat u binnen welke termijn kunt verwachten, zoals bijvoorbeeld huisbezoek door de maatschappelijk deskundige.
 

Aanmelding

Toelaatbaarheidsverklaring

Voor toelating op de Sonnewijser is vanaf 1 augustus 2014 een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig die afgegeven wordt door de toelaatbaarheidscommissie van het samenwerkingsverband waaronder de Sonnewijser valt: SWV VO 30.06. (Uden, Oss, Veghel) SWV VO 25-08 (Rivierenland)

Ouders melden hun kind aan bij de school. Vervolgens regelt de Commissie van Begeleiding (CvB) van onze school het aanvragen van de toelaatbaarheidsverklaring.

Meer informatie over het SWV vindt u op : samenwerkingsverband3006 en op swvrivierenland

Aanmelding

Toelichting intakeprocedure

Ouders hebben de verplichting hun kind aan te melden op een school. Met de aanmelding ligt de zorgplicht bij ons bestuur. Als er in fysiek opzicht een plaats voor de leerling beschikbaar is, dienen wij direct na de aanmelding bij het samenwerkingsverband een verzoek in voor (een verlenging van) een toelaatbaarheidsverklaring. De aanmelding leidt echter niet automatisch tot plaatsing. Toelating op De Sonnewijser verloopt via de volgende vaste, strak geregisseerde procedure.

Aanmelding

Aanmeldingsformulier

Wanneer ouders hebben besloten hun kind aan te melden op de Sonnewijser is stap 1 het invullen van het aanmeldingsformulier. Het aanmeldingsformulier worden aangevraagd via dit mailadres 

Oss: intake@sonnewijser.nl

Tiel: aanmeldingen@sonnewijser.nl

Top