Het onderwijs

Het onderwijs

De klas

Onze leerlingen krijgen onderwijs in groepen van maximaal 14 leerlingen. Wij stellen deze groepen jaarlijks met veel zorg samen. Aan elke groep is  in ieder geval een mentor en een co-mentor verbonden. Daarnaast krijgen leerlingen les van verschillende vakleerkrachten en is aan elke groep een orthopedagoog gekoppeld.
 

Het onderwijs

Eén klas, verschillende niveaus

In één groep zitten leerlingen die verschillen qua (leerstof)niveau en dus op een verschillend niveau instructie en begeleiding nodig hebben. Het is bij ons ook mogelijk dat een leerling bij verschillende vakken op verschillende niveaus werkt. Onze leerlingen krijgen ondersteuning als dat nodig is en verdieping waar dat kan.

Het onderwijs

De vakken

Afhankelijk van het leerjaar en niveau wordt bepaald hoe de lessentabel van de leerlingen er uit ziet. De vakken die sowieso iedere leerling op De Sonnewijser krijgt zijn: Nederlands, Engels, wiskunde, gymnastiek, sociale vaardigheden en informatica. Verder bepaalt het leerjaar en niveau of de leerlingen ook Duits, economie, biologie, natuur-/scheikunde (NASK), hout, tekenen, verzorging, handvaardigheid, techniek, koken of tuinbouw krijgen. Op onze Unit Route Arbeid krijgen leerlingen naast de "gewone" vakken een speciaal programma aangeboden dat voornamelijk gericht is op werknemersvaardigheden en op zelfredzaamheid.

Top