Na de Sonnewijser

Na de Sonnewijser

Overstap

Veranderingen zijn lastig maar soms noodzakelijk. Vanwege de manier waarop wij ons onderwijs en onze locaties hebben ingericht is de kans groot dat de leerling tijdens de middelbare schoolperiode nog 1 keer een overstap moet maken. Behalve dat dat lastig is denken wij dat dit ook kansen biedt. Wij blijven op deze manier ieder jaar opnieuw bekijken of de huidige locatie nog de beste plek is voor een leerling. Wij zeggen namelijk ‘speciaal als het moet, regulier als het kan’.
Leerlingen stromen na de Sonnewijser door voor een VMBO of HAVO diploma naar:
1. Regulier Voortgezet onderwijs
2. Regulier Voortgezet onderwijs met begeleiding van de Sonnewijser ( symbiose/ synthese)
3. Speciaal onderwijs
Leerlingen die liever op een andere manier leren stromen uit naar onze Unit Route Arbeid in Oss. Hier werken zij aan allerlei certificeringen die hen een goede plaats op de arbeidsmarkt oplevert of die hen de toegang tot het MBO verschaft.

Na de Sonnewijser

Vervolgadvies

Leerlingen van De Sonnewijser kunnen dus op allerlei manieren uitstromen. Door de op handen zijnde wetgeving kan het advies van de school geen verrassing zijn voor ouders. In het ontwikkelingsperspectief wordt immers vanaf de start bij ons op school jaarlijks vastgelegd wat volgens de school de te ver wachten uitstroombestemming is en welke setting daarbij het beste past. Wel is het zo dat de ouders uiteindelijk zelf bepalen op welke (vorm) van (voortgezet) onderwijs zij hun kind aanmelden. Het besluit een leerling toe te laten, ligt bij de school waar de leerling wordt aangemeld.

Top