Resultaten

Resultaten

Inspectie onder de indruk

Inspectie

Op 15 september 2015 heeft de Inspectie van het Onderwijs de kwaliteit van het onderwijs op de Sonnewijser bekeken en ons een basisarrangement toegekend. Dit betekent dat de onderwijsinspectie het vertrouwen uitspreekt in de kwaliteit van ons onderwijs.

Het gehele verslag is hier te lezen.

Inspectie

Op 24 november 2015 heeft de inspectie van het Onderwijs  onderzoek gedaan naar melding en registratie verzuim en vroegtijdig schoolverlaters. De onderwijsinspectie is tot de conclusie gekomen dat de Sonnewijser voldoet aan de wettelijke voorgeschreven meldingsplicht.

Het gehele verslag is hier te lezen.

Risicoanalyse

  01-09-2017
Sinds 2008 voert de Inspectie van het Onderwijs voor alle scholen en onderwijssoorten ten minste eenmaal per jaar een risicoanalyse uit. Het doel van deze analyse is te bepalen op welke scholen het nodig is een onderzoek naar de kwaliteit te doen. Een risicoanalyse is een inschatting van een risico. Voor de inspectie gaat het om het risico dat een school of onderwijssoort onvoldoende kwaliteit levert. Met de risicoanalyse bepaalt de inspectie hoe groot het risico op onvoldoende onderwijskwaliteit is. Dit kan bij een school minimaal zijn, maar er kan ook sprake zijn van een groter risico.
De Sonnewijser maakt op basis van de aangeleverde gegevens zelf jaarlijks een prestatieanalyse om een inschatting van dit risico te kunnen maken maar ook om data te kunnen verzamelen om meerjarige analyses te maken, trends te ontdekken en daar waar nodig verbeterplannen te maken. Deze prestatieanalyse wordt besproken met de directie, de RvT en de MR en wordt gepubliceerd op onze website.
Top