Resultaten

Resultaten

Inspectie onder de indruk

Inspectie

Op 15 september 2015 heeft de Inspectie van het Onderwijs de kwaliteit van het onderwijs op de Sonnewijser bekeken en ons een basisarrangement toegekend. Dit betekent dat de onderwijsinspectie het vertrouwen uitspreekt in de kwaliteit van ons onderwijs.

Het gehele verslag is hier te lezen.

Inspectie

Op 24 november 2015 heeft de inspectie van het Onderwijs  onderzoek gedaan naar melding en registratie verzuim en vroegtijdig schoolverlaters. De onderwijsinspectie is tot de conclusie gekomen dat de Sonnewijser voldoet aan de wettelijke voorgeschreven meldingsplicht.

Het gehele verslag is hier te lezen.

Risicoanalyse

01-09-2017

Sinds 2008 voert de Inspectie van het Onderwijs voor alle scholen en onderwijssoorten ten minste eenmaal per jaar een risicoanalyse uit. Het doel van deze analyse is te bepalen op welke scholen het nodig is een onderzoek naar de kwaliteit te doen. Een risicoanalyse is een inschatting van een risico. Voor de inspectie gaat het om het risico dat een school of onderwijssoort onvoldoende kwaliteit levert. Met de risicoanalyse bepaalt de inspectie hoe groot het risico op onvoldoende onderwijskwaliteit is. Dit kan bij een school minimaal zijn, maar er kan ook sprake zijn van een groter risico.

Sinds kort kunnen scholen zelf een risicoanalyse uitvoeren en zelf uitrekenen hun risicopunten uitrekenen. Dat hebben we bij De Sonnewijser gedaan. We zijn blij met de uitkomst: uit de risicoanalyse 2015 blijkt de onderwijsinspectie volop vertrouwen kan hebben in de kwaliteit van het onderwijs op De Sonnewijser. De Sonnewijser is met twee risicopunten ruim boven de kritieke grens van 5 of meer risicopunten gebleven. Dit twee risicopunten betreffen overigens een rekenregel waarvan de onderwijsinspectie in een mailbericht heeft aangegeven “uit te kijken naar een andere maat omdat daarmee scholen die veel leerlingen hebben die uitstromen naar arbeid”. De precieze reactie van de onderwijsinspectie vindt u in de katern.

Top