Zorg en begeleiding

Zorg en begeleiding

De Commissie van Begeleiding

Leerlingen die zijn aangemeld voor de leerlingbespreking zijn opgenomen in het systeem van zorg en begeleiding op schoolniveau. Dit betekent: de Commissie van Begeleiding (CvB) is nu aan zet. De Sonnewijser kent een smalle CvB en een brede CvB. Bij de keuze voor bespreking in de smalle CvB gaat het CvB-lid er van uit dat zij de mentor goed op weg kan helpen. De brede CvB is aan de orde als mentor en CvB-lid inschatten dat het wenselijk is de hulpvraag van de leerling vanuit verschillende invalshoeken en disciplines te bespreken. 

Zorg en begeleiding

Verschillende deskundigen

De brede CvB is een multidisciplinair team. Aan de bespreking in de brede CvB doen verschillende deskundigen vanuit verschillende disciplines mee: de betrokken mentor, de locatieleider, de orthopedagoog, de schoolmaatschappelijk deskundige en de intern begeleider. 

Zorg en begeleiding

Belangrijke vragen

De brede CvB heeft zowel een diagnostische als adviserende taak. Voor De Sonnewijser is een leerlingbespreking in de brede CvB een zinvolle heroriëntatie waarin verschillende disciplines via een combinatie van vragen tot een gewenste aanpak proberen te komen. Het gaat dan om vragen als:
• wat is er aan de hand?
• om welk type probleem gaat het?
• waarom zijn deze problemen er?
• welke factoren in het kind, de onderwijsleersituatie en/of opvoedingssituatie kunnen het probleem verklaren?
• hoe kan deze leerling het beste geholpen worden?
 

Zorg en begeleiding

Mogelijke besluiten

De bespreking in de brede CvB kan leiden tot besluiten als:
• we stellen de ouders voor een handelingsplan op te stellen,
• aanvullend diagnostisch onderzoek te doen, of
• aanvullende expertise in te schakelen.

Dit laatste gebeurt als de CvB concludeert dat de ‘instrumenten’ van de school zijn uitgeput of dat
de mogelijkheden om tot een oplossing te komen de kerntaak van de school overstijgen.
 

Top