Zorg en begeleiding

Zorg en begeleiding

De Commissie voor de begeleiding

Leerlingen die zijn aangemeld voor de leerlingbespreking zijn opgenomen in het systeem van zorg en begeleiding op schoolniveau. Dit betekent: de Commissie voor de begeleiding (CvB) is nu aan zet. De Sonnewijser kent een smalle CvB en een brede CvB. Bij de keuze voor bespreking in de smalle CvB gaat de voorzitter er van uit dat zij de leerkracht goed op weg kan helpen. De brede CvB is aan de orde als leraar en voorzitter inschatten dat het wenselijk is de hulpvraag van de leerling vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. 

Zorg en begeleiding

Verschillende deskundigen

De brede CvB is een multidisciplinair team. Aan de bespreking in de brede CvB doen verschillende deskundigen vanuit verschillende disciplines mee: de betrokken leerkracht, de (locatie)directeur, de maatschappelijke deskundige, de orthopedagoog, de intern begeleider tevens voorzitter van de CvB en zo nodig de gezinsvoogd, de schoolarts, de logopediste en de creatief therapeute. Voordat de leerling in de brede CvB wordt besproken, stelt de leerkracht de ouders van dit voornemen op de hoogte.
 

Zorg en begeleiding

Belangrijke vragen

De brede CvB heeft zowel een diagnostische als adviserende taak. Voor De Sonnewijser is een leerlingbespreking in de brede CvB een zinvolle heroriëntatie waarin verschillende disciplines via een combinatie van vragen tot een gewenste aanpak proberen te komen. Het gaat dan om vragen als:
• wat is er aan de hand?
• om welk type probleem gaat het?
• waarom zijn deze problemen er?
• welke factoren in het kind, de onderwijsleer situatie en/of opvoedingssituatie kunnen het probleem verklaren?
• hoe kan deze leerling het beste geholpen worden?
 

Zorg en begeleiding

Mogelijke besluiten

De bespreking in de brede CvB kan leiden tot besluiten als:
• we stellen de ouders voor een handelingsplan op te stellen,
• aanvullend diagnostisch onderzoek te doen, of
• aanvullende expertise in te schakelen.

Dit laatste gebeurt als de CvB concludeert dat de ‘instrumenten’ van de school zijn uitgeput of dat
de mogelijkheden om tot een oplossing te komen de kerntaak van de school te ver overstijgen.
 

Top