Naar het overzicht

Onze lessen

Diversiteit aanbrengen in onze lessen vinden wij belangrijk. Theorie afwisselen met praktijk en lessen geven die aansluiten bij de interesses van de leerlingen. Een voorbeeld van lessen die voorbij zijn gekomen, zijn onder andere muziekles, streetfit, desserts maken, handvaardigheid, techniek en programmeren.

Afgelopen schooljaar is de Rabobank op bezoek geweest. Zij instrueerde leerlingen over internetbankieren en hoe om te gaan met geld. Daarnaast is Novadic langs geweest en hebben wij hen bezocht. Novadic biedt hulp bij verslavingsproblematiek. Middels een theatervoorstelling hebben we seksuele voorlichting en het leren “Nee” zeggen op een grappige, enthousiaste manier kunnen aanbieden. Dit werd gedaan door theatergroep Helder.

Elke leerling verdient het om met een diploma van school af te gaan. Een diploma is niet alleen een waardevolle startkwalificatie, het is ook een persoonlijke succeservaring. Het geeft leerlingen een doel, waardoor voortijdige schooluitval daalt en prestaties verhogen. Er zijn dit schooljaar maar liefst 119 IVIO-diploma’s behaald in de vakken Nederlands, Wiskunde/Rekenen, Engels en Digitale Vaardigheden.

Top