Praktische zaken

Praktische zaken

Schooltijden

De schooldagen hebben een vast ritme. De schooldag begint elke dag om 8.20 uur en eindigt om 14.15 uur.

Lees meer
Praktische Zaken

Presentis

Locatie Tiel en Oss Gerrit van der Veen zijn vanaf februari 2019 gestart met het inzichtelijk maken van Presentis voor leerlingen en ouders. Voor de link naar Presentis klik hier.

Lees meer
Praktische zaken

Ziekmelding

Wij verwachten dat ouders van een ziek kind dit vóór 08.20 uur aan ons melden. Als een leerling om een andere reden lessen moet verzuimen, horen we dit graag van te voren. Als een leerling zonder bericht afwezig is, neemt de school vóór 10.00 uur contact op met thuis. Verdere informatie over ziekmeldingen kunt u vinden in de locatiespecifieke informatiegids.

Lees meer
Praktische zaken

Schooljaar 2019-2020 Vakanties

De schoolvakanties zijn verdeeld in regio noord, midden en zuid. Tiel valt onder regio midden, Oss onder zuid. Daarom hebben we hier niet een overzicht van de vakanties staan maar wel in onze afzonderlijke infoboekjes per locatie. Deze staan onder "locaties".

Praktische zaken

Verzuim en verlof

Ieder kind heeft recht op onderwijs, maar tegelijk ook een leerplicht. Kinderen hebben onderwijs nodig om zich te ontwikkelen, te ontplooien om later meer kans te hebben op werk.

Lees meer
Praktische Zaken

Infoboekje

Per locatie hebben wij een eigen infoboekje, deze staan onder locaties op een ander plekje van de website. 

Praktische Zaken

SOP

Het schoolondersteuningsprofiel is een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Deze voorzieningen kunnen eventueel in samenwerking met ketenpartners worden geboden. De basisondersteuning die binnen het samenwerkingsverband op iedere school wordt geboden wordt eveneens in de beschrijving opgenomen. Voor het volledige SOP klik hier.

Lees meer
Praktische zaken

Aanvraagformulier verlof

Klik op "Lees meer" om het aanvraagformulier voor verlof te downloaden.

Lees meer
Praktische Zaken

Schoolplan

Lees hier ons schoolplan.

Lees meer
Praktische zaken

PTA D&P

Het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA) voor het vak Dienstverlening en Producten (D&P) staat hier volledig ter inzage.

Lees meer
Top