Praktische zaken

Praktische Zaken

Somtoday

Unit vervolgonderwijs Tiel en Oss zijn vanaf augustus 2021 gestart met Somtoday voor leerlingen en ouders. Huiswerk, roosters en cijfers zijn online te volgen.

Lees meer
praktische zaken

Schoolgids

Wat voor school is de Sonnewijser? Wat maakt ons onderwijs speciaal? Wat leren de leerlingen op de Sonnewijser? Nieuwsgierig? Lees hier onze schoolgids 2022-2023. 

Lees meer
Praktische zaken

Schooltijden

De schooldagen hebben een vast ritme (continu-rooster). De schooldag begint elke dag om 8.20 uur en eindigt om 14.15 uur.

Lees meer
Praktische zaken

Ziekmelding

Wij verwachten dat ouders van een ziek kind dit vóór 08.20 uur aan ons melden. Als een leerling om een andere reden lessen moet verzuimen, horen we dit graag van te voren. Als een leerling zonder bericht afwezig is, neemt de school vóór 10.00 uur contact op met thuis. Verdere informatie over ziekmeldingen kunt u vinden in de locatiespecifieke informatiegids.

Lees meer
Praktische zaken

Schooljaar 2022-2023 Vakanties

De schoolvakanties zijn verdeeld in regio noord, midden en zuid. Tiel valt onder regio midden, Oss onder zuid. Daarom hebben we niet hier een overzicht van de vakanties staan maar wel in onze afzonderlijke infoboekjes per locatie.

Praktische zaken

Verzuim en verlof

Ieder kind heeft recht op onderwijs, maar tegelijk ook een leerplicht. Kinderen hebben onderwijs nodig om zich te ontwikkelen, te ontplooien om later meer kans te hebben op werk.

Lees meer
Praktische Zaken
30-05-2022

SOP

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze voorzieningen kunnen eventueel in samenwerking met ketenpartners worden geboden. De basisondersteuning die binnen het samenwerkingsverband op iedere school wordt geboden, wordt eveneens in de beschrijving opgenomen. Voor het volledige SOP klik dan op 'lees meer'.

Lees meer
Praktische zaken

Aanvraagformulier verlof

Klik op 'Lees meer' om het aanvraagformulier voor verlof te downloaden.

Lees meer
Praktische Zaken

Schoolplan

Lees hier ons schoolplan.

Lees meer
Top