Naar het overzicht

Verzuim en verlof

Ieder kind heeft recht op onderwijs, maar tegelijk ook een leerplicht. Kinderen hebben onderwijs nodig om zich te ontwikkelen, te ontplooien om later meer kans te hebben op werk.

Als school en ouders/verzorgers zijn wij samen verantwoordelijk voor de aanwezigheid van het kind op school. De verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers houdt in, dat zij ervoor zorgen dat het kind op tijd op school kan zijn. Ook hebben zij de verantwoordelijkheid de kinderen zo min mogelijk te laten verzuimen.

De verantwoordelijkheid van de school houdt in, dat zij ouders/verzorgers op de hoogte stelt van de regels m.b.t. verzuim en hoe de verzuimregistratie wordt bijgehouden. De school is verplicht verzuim te registreren en op basis van de Leerplichtwet, is de school verplicht (vermoedelijk) ongeoorloofd verzuim te melden.

Lees meer over verzuim en over verlofaanvragen.

Ons protocol

Regionaal verzuimprotocol Brabant Noord oost

Regionaal verzuimprotocol rivierenland

Top