Naar het overzicht
30-05-2022

SOP

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze voorzieningen kunnen eventueel in samenwerking met ketenpartners worden geboden. De basisondersteuning die binnen het samenwerkingsverband op iedere school wordt geboden, wordt eveneens in de beschrijving opgenomen. Voor het volledige SOP klik dan op 'lees meer'.

Top