Naar het overzicht

Schooltijden

De schooldagen hebben een vast ritme (continu-rooster). De schooldag begint elke dag om 8.20 uur en eindigt om 14.15 uur.

Vanaf 8.10 uur is de poort naar het schoolplein open. Vanaf die tijd vallen leerlingen onder de toezicht-regeling van de school. Dit betekent dat zij niet de buurt ingaan of zich op straat mogen ophouden, maar direct na aankomst via het plein naar binnen gaan.

Lestijden:

       08.20     -     08.35 Opstart

1     08.35     -     09.25      

2     09.25     -     10.15  

pauze

3    10.30    -     11.20

4    11.20    -     12.10

pauze

5    12.30     -     13.20

6    13.20     -     14.10

      14.10     -     14.15 Afsluiting

Top