Stichting Oosterwijs

Stichting Oosterwijs

Organisatie

Stichting Oosterwijs bestaat uit De Sterrenkijker en De Sonnewijser. Op de Sterrenkijker verzorgen wij speciaal onderwijs aan leerlingen tussen de 4 en 12 jaar die door hun gedrag moeilijkheden ondervinden bij het leren en ontwikkelen. Op de Sonnewijser verzorgen wij voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen tussen de 12 en 20 jaar.

Stichting Oosterwijs heeft 5 locaties. Het so heeft 2 locaties;  De Sterrenkijker Oss en De Sterrenkijker Uden. Ons VSO bestaat uit 3 locaties; De Sonnewjiser unit route Arbeid, De Sonnewijser unit Vervolgonderwijs Oss en De Sonnewijser unit Vervolgonderwijs Tiel. De locaties van de Sterrenkijker en de Sonnewijser worden allen aangestuurd door een bovenschools directeur. Naast deze directeur heeft iedere locatie van Stichting Oosterwijs een locatieleider. 
 

Stichting Oosterwijs

Het bestuur

De Sonnewijser is een school voor neutraal bijzonder onderwijs. Neutraal bijzondere scholen vinden dat alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen gelijkwaardig zijn. Bijzondere scholen zoals De Sonnewijser worden bestuurd door een vereniging of stichting. Ons bestuur is de Stichting Oosterwijs.

Hieronder kunt u de volgende jaarverslagen inzien:

 

 Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017 

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

 

Oosterwijs

Personeel Oosterwijs

Op deze pagina kan het personeel inloggen.

Top